1 - Philippe heeft kort verteld over Namibië en de springbokken die hij daar heeft gezien.

2 - Register! - We hebben opdracht 8 van bladzijde 221 gedaan, waarbij we formele zinnen herschreven hebben in informele zinnen, en andersom.

3 - We hebben het sanctiepakket (klik) van de Nederlandse rechter bestudeerd.

4 - We hebben straffen en maatregelen opgelegd voor de overtredingen van opdracht 13b van bladzijde 231.

5 - We hebben een tekstje gelezen over het Nederlandse strafrecht (klik).

Huiswerk:
Boek, p. 229, oefening 11.

Tot donderdag! Ed