1 - We hebben gepraat over onze komende weekendcultuurreis naar Zeeland, en de eerste te maken afspraken om elkaar te ontmoeten.

2 - Onze les van donderdag 21 juni wordt verplaatst naar donderdag 28 juni.

3 - We hebben een tekstje gelezen over de abdij van Middelburg.

4 - We hebben korte vraag- en antwoordspelletjes gedaan met Ik ook / Ik niet / Ik ook niet en Ik wel.

5 - We hebben oefening 16 van p. 233 gedaan.

Huiswerk
Boek, p. 234 opdracht 17.

Tot snel, Ed