Let op : onze volgende les is op 28 juni !
Maar eerst het feest op 27 juni !

1 - We hebben kort gepraat over de vorige cultuurreis en ook de volgende : Brussel eind novemver lijkt een goede optie !

2 - We hebben opdracht 17 van p. 234 besproken.

3 - En een lijst met andere prefixen die soms wel, soms niet scheidbaar zijn.

Huiswerk:
Boek, p. 237, opdracht 21 (preposities).

Tot 27 juni voor het feest en 28 juni voor de les !
Ed